-->

Lucas Klein

Lucas Klein studeerde van 1974 tot 1979 beeldhouwen aan academie Minerva in Groningen.

Een belangrijk element in het werk van Lucas Klein is de verbinding. De beelden van steen en hout bestaan vaak uit meerdere onderdelen die door een contrasterend materiaal worden samengevoegd.

“Groene Boot” impliceert de eeuwenoude relatie tussen hier en ginds, een figuurlijke oversteek in ruimte en tijd. De poëtische vertikale objecten met titels als “Klooster” en “Tempel” maken een verbinding tussen hemel en aarde. Beelden als “Göbekli Tepe” en “Steentijd” verwijzen naar oude megalithische culturen, een belangrijke bron van inspiratie voor steenhouwer Lucas Klein.

Krachtige vormen in steen worden aaneengeschakeld tot mystieke, hermetische beelden.