-->

Kees van der Velden

De in Renswoude (Ut) geboren Kees van der Velden studeerde grafisch ontwerpen aan de kunstacademie in Arnhem (nu Artez) en doet zijn autonome werk tegelijk met een praktijk als zelfstandig webdesigner. Van der Velden woont en werkt in Zeist. Hij wil in zijn schilderijen een persoonlijke wereld creëren die tegelijk ruimte laat voor een eigen interpretatie bij de kijker. Elk schilderij komt tot stand via een dynamisch proces dat ruimte laat voor het doen van ontdekkingen. Zonder vooropzet en met telkens weer eigen wetten en eisen waarbij de voltooiing van het werk zich aankondigt in een soort eurekamoment.

De werken weerspiegelen zo op een directe wijze de verrassingen die de inspiratie vormen voor Van der Velden. Met een zekere aandacht en een open blik kan de kijker eenzelfde sensatie krijgen wanneer hij of zij na enige ogenblikken een eigen invulling in het werk ontdekt.
-->

Hans Mutsers

“Iconografieën van het landschap”. Zo noem ik mijn schilderijen uitgevoerd in olieverf of gemengde technieken. De picturale, kleurrijke schilderijen verbeelden structuren, vormen en symbolieken, welke direct te maken hebben met de natuur in al zijn verschijningsvormen. Elementen uit de natuur worden objecten en ik schilder ze omdat ik vind dat de betekenis van deze natuurlijke vormen voor mij vele interessante mogelijkheden bieden om het landschap met groot respect voor schilderkunstige tradities, te kunnen schilderen. Het indrukwekkende, poëtische landschap gebouwd door mens en natuur; voor mij onverzadigbaar, daarom blijf ik het schilderen.
-->

Henny Salimans

Henny Salimans maakt zowel figuratief als geabstraheerd werk, waarbij zij een voorliefde heeft voor het thema ‘paard’.

In haar figuratieve werken plaatst zij haar onderwerp(en) in een schijnbaar onbeduidend decor. Dit roept een enigszins mystieke sfeer op.

Uit de drang tot vernieuwing ontstaan werken in meer geabstraheerde vorm. Een sterk gevoel voor compositie en schoonheid komt geraffineerd naar voren in de ‘Wave’-serie, waarin haar favoriete thema in geabstraheerde vorm is uitgewerkt. Werken uit deze serie zijn vaak ingetogen door subtiele kleurnuances én expressief door een fascinerend lijnenspel. Hier vloeien ‘spanning’ en ‘verstilling’ samen. De ‘Wave’-serie draagt als subtitel: Paarden in oneindige herhaling als een golfbeweging.

In verdergaande abstractie is het thema ‘paard’ losgelaten. Dit resulteert in de serie ‘Splashing Waves’ waarin het zuivere lijnenspel van de waves is gecombineerd met subtiele cirkelachtige vormen die het opspatten van water weerspiegelen. De strakke verticale zwarte banden die aan de zijkanten van de doeken zijn aangebracht versterken het golvende lijnenspel.

Kenmerkend voor al haar werk is de matte uitstraling als gevolg van de (gemengde) krijttechniek.
-->

Nikolaj Dielemans

Opleidingen: Academie van Beeldende Kunsten – Rotterdam (bi.) en Academie van Bouwkunst – Rotterdam ( stedenbouwkunde)
Mieke Boon, filosoof ( Filosofie van het kijken, blz. 190 ):

‘Betreden van een ruimte met daarin werk van Nikolaj Dielemans is een confrontatie met een kleurbeeld uit een palet van grijzen met accenten in primaire toonzetting. De werken zijn veelal abstracte vertellingen, soms manifest, dan weer naar de achtergrond. Bij het benaderen van een doek tot op een paar stappen is een aantal kleinere beelden zichtbaar, die samenwerken om het grotere beeld te vormen. Via deze middelgrote beelden is de gelaagdheid van het werk waarneembaar. Zo ontdek je zijn wonderlijke wereld van associatieve composities, kleuren en vormen, abstract soms neigend naar concreet. Deze composities vormen de kleinste schilderijtjes. Met de neus op het doek ervaar je de intimiteit van het werk. Dan neem je weer afstand, om alle indrukken los te laten. Je moet ontdekken dat je met bepaalde verwachtingen naar een werk kijkt voordat je die verwachtingen los kunt laten. Lukt het je ze los te laten, dan levert je dat nieuwe kijkmogelijkheden op‘ .

© 2013 Maarten Valkenburg
-->

Jan Adamse

Jan Adamse geeft expressief vorm aan zijn schilderijen in een eigen manier van werken, waarbij de meerwaarde merkwaardig genoeg ligt in de abstractie d.w.z. het onttrekken van zekere elementen om een nieuwe natuur te maken.

Een schilderij laat zien
Wat er in de geest ontstaat
Een nieuwe wereld en mijn werkelijkheid

Mijn werk wordt vrij als in opdracht uitgevoerd
Zowel voor particulieren en bedrijven, aldus Jan Adamse.

Jan Adamse
Noordelijke kunstenaar
Docent kunst en decoratie
-->

Rinke Baaima

Rinke Baaima is geboren en getogen in Vlaardingen (1955)

Opleidingen:
HTS weg-en waterbouwkunde, diploma.
2,5 jaar ac. v. Beeldende Kunst te Rotterdam.
4,5 jaar ac. v. Bouwkunst te Rotterdam.

Werkt als beeldend kunstenaar, met als disciplines schilderen en beeldhouwen en ontwerpen van interieurs en organische meubelen. Verder werkt hij als freelance beton en staaltekenaar voor verschillende bedrijven. Ik heb een constructieve achtergrond HTS weg- en waterbouwkunde. De HTS bevond zich naast de kunstacademie en dacht: “als ik klaar ben met HTS wil ik naar de kunstacademie”. Dat heb ik ook gedaan, afdeling beeldhouwen (ideeën ontwikkelen). Ik was in die tijd net getrouwd en raakte na een jaar gescheiden, wat tevens het einde was van de kunstacademie, omdat mijn ex vrouw ook op de kunstacademie zat en ik uiteindelijk in de jaren tachtig 7 psychosen in 8 jaar beleefde als gevolg van de scheiding. De kunstacademie heb ik 2 jaar gevolgd, waarna ik vast liep. Ik ben toen iets concreets gaan doen en naar de ac. V. Bouwkunst gegaan (4,5 jaar). In de tussen liggende jaren heb ik me bezig gehouden met schilderen, waarbij kleur en beweging belangrijk voor mij waren. Ik maakte vooral abstracte landschappen met technieken die ik me eigen gemaakt had. Zoals vloeibare acryl opbrengen, waarna ik het plaatselijk föhnde met een verfstripper en daarna afspoelen met water, waardoor er een interessant residu overbleef. Laag over laag werden de schilderijen geverfd, aldus Rinke Baaima.
-->

Mattie Schilders

Het werk van Mattie Schilders gaat over omtrekkende bewegingen, over terreinverkenningen, over het zoeken van uitdagingen en het steeds weer uitzetten van nieuwe trajecten. Men kan het werk van Mattie Schilders tot op zekere hoogte toegankelijk noemen, zolang maar duidelijk is dat het artistieke domein alleen ontsloten kan worden met de juiste instrumenten en attitude. Een ontvankelijke opstelling is een eerste vereiste. In de beeldende kunst kennen we de term: What you see, is what you get. Met andere woorden: het is, wat het is. Voor het werk van Mattie Schilders gaat dat niet op. Het is veel meer dan het oppervlakkig gezien líjkt te zijn. Mattie Schilders laat ons reizen door fictieve werelden van verf. Tijdens het scheppingsproces ontsluit hij een nieuwe werkelijkheid die er nog niet was vóórdat hij die op doek vastlegde. Voor hem geldt dat een pad ontstaat door erop te lopen. Dat pad wordt geëffend dóór verf en mét verf. Zijn schilderijen zijn heel sterk vanuit de materie gedacht. Ze gáán ook over materie: over de basis van schilderkunst: verf op doek, penseelvoering, Over structuur, textuur en het schilderkunstige gebaar, over verfhuid, over de relatie tussen vorm, vlak en kleur, over het proces van schilderen en overschilderen, toevoegen en wegnemen, over orde en over de verstoring daarvan, over minimale ingrepen met maximale gevolgen, over oppervlak en diepte, licht en schaduw, perspectief, over suggestie, concrete waarnemingen en onbestemde toevoegingen, over sporen trekken en ontsporingen veroorzaken, over ruimtelijke dimensies en opbouw van composities. Al die elementen vinden hun oorsprong in pure schilderkunst.. Zijn aanpak is expressief en intuïtief:. Natuurlijk zijn er talloze concrete aanknopingspunten of referenties, maar uiteindelijk raakt zijn kunst daar volledig los van en gaat een eigen leven leiden. Autonoom en onafhankelijk. De kijker wordt heen en weer geslingerd tussen fictie en feiten, tussen droom en daad, tussen schijn en werkelijkheid. De gelaagde schilderijen van Mattie Schilders willen aan den lijve ondergaan worden. Ze zijn fysiek aanwezig en laten je niet los. Ze raken aan oerbeleving maar switchen even soepel naar de actualiteit. Soms zijn ze desolaat en stil, dan weer dynamisch, chaotisch of turbulent. Ze appelleren aan tijdloze en universele waarden, gevoelens en ervaringen, maar zijn tegelijk in alle opzichten persoonlijk, authentiek en eigentijds. Ze openbaren de essentie en het diepste wezen van het landschap. Ze verbinden mythologie met kosmologie, microstructuren met macrowereld. Geïnspireerd door ‘Een kleine geschiedenis van bijna alles’ van auteur Bill Bryson verkennen ze de horizon en de scheiding tussen hemel en aarde. Opzet en handschrift zijn vaak tekenachtig. Er komt een enorme energie vrij en ze veroorzaken bijna vanzelfsprekend chemische reacties. Voor Mattie Schilders is beeldende kunst het meest waardevolle alternatief voor een alledaags leven. Sterker nog: ze is het leven zelf: een perfecte mix van avontuur, euforie en reflectie. In en met zijn schilderijen trotseert hij bijna letterlijk de elementen. Én: hij is ook in staat ze te bespelen. In relatie tot zijn recente werk spreekt Schilders bij voorkeur van ‘landschappelijkheid’ en niet van ‘landschappen’. Zijn schilderijen reflecteren een avontuurlijke reis naar, over en in de aarde.
-->

Lawrence Kwakye

Lawrence Kwakye (1972, Utrecht) maakte zijn eerste schilderij toen hij dertien jaar was en opende daarmee, onbewust, de deur naar zijn artistieke carrière. De befaamde schrijver en illustrator Tomi Ungerer noemde hem in die tijd al een ‘undeniable talent’ en vergeleek hem met de hoofdpersoon in Albert Camus’ roman ‘De Vreemdeling’. Want als zoon van een Ghanese vader en Hongaarse moeder, opgegroeid in Nederland, werd hij voortdurend blootgesteld aan verrassingen en veranderingen in het leven en ontwikkelde daarbij automatisch een ‘contrastrijke’ kijk op de wereld, essentieel voor de magische gelaagdheid in zijn latere werk. Niets is, wat je denkt dat het is.

Na zijn middelbare schooltijd voltooide Lawrence zijn studie ‘Mens en Vrije Tijd’ aan de Design Academy in Eindhoven, waarbij Lidewij Edelkoort koersbepalend is geweest. Onmiskenbaar erfgoed uit die tijd is de functionele en conceptuele inslag van de vele schilderwerken die hij naast zijn baan als ontwerper altijd bleef maken. Tot hij in 2010 het roer omgooide, zich als vrij kunstenaar vestigde en zijn artistieke carrière in een stroomversnelling kwam.

Kwakye’s culturele verscheidenheid, zijn gevoel voor esthetiek, zijn technishe innovatiedrang én zijn fascinatie voor transitie, of ook wel het proces van verandering, zijn duidelijk terug te zien in zijn huidige werk. Het resultaat is toegankelijk, pakt de kijker meteen, maar verleidt hem daarna tot discussie over wat je nu eigenlijk ziet, wel is wat het is. Harmonie tegenover disharmonie. Het beeldend werk van Kwakye blijft communiceren.
-->

Mieke Baak

Mieke Baak haar jeugd heeft zich deels in Den Haag deels in Brabant afgespeeld . In Den Haag ligt haar klassieke achtergrond verankerd ; in Brabant haar gemoedelijk – platteland liefhebbende karakter . Mieke Baak is autodidact ; zij schildert vanuit de zoektocht naar de essentie van het bestaan / gegeven . De essentie ligt verborgen achter het visueel waarneembare . Haar schilderijen zijn dan ook symbolisch van aard ; soms zijn ze een parodie op een waarneembare tendens . Mieke Baak schildert met olieverf , zij schildert portretten , natuur , symboliek Mieke weet haar expressieve vaardigheden te gebruiken in diverse disciplines . Zij ontwierp o.a. een eigen kledinglijn , stelt zelf recepten samen en geeft advies bij ontwerpen v interieurs / exterieurs . Haar streven is naar absolute kwaliteit zowel in haar keuze voor het materiaal als de afwerking
-->

Eva Kruis

Over het werk
Ik ben altijd bezig geweest met tekenen en schilderen. Na de kunstacademie heb ik o.a. ook illustratief werk gedaan. Daarna ontstond steeds meer de behoefte om op doek te gaan schilderen en vanaf 2004 heb ik dat steeds serieuzer aangepakt. Ik maak abstracte landschappelijke voorstellingen op doek of op papier met acrylverf en meestal gecombineerd met diverse materialen en technieken.

De schilderijen ontstaan vanuit een zoektocht naar de juiste verhouding tussen kleur, vorm, structuur en compositie. De voorstelling is in eerste instantie voor mij ondergeschikt aan deze zoektocht. Ik laat me inspireren door natuur, maar ook door de dagelijkse dingen van het leven.Structuur is voor mij een belangrijk gegeven in het schilderij. Ik onderzoek verschillende (afval)materialen om daarmee de juiste structuren te vinden.

De schilderijen zijn abstract, vaak niet figuratief en meestal met landschappelijke kenmerken.