-->
Tilly Wils en de kracht van kleur

Waarom straalt haar werk zoveel warmte uit?
Ze noemt zichzelf “een kind van de zon – de bron van alle energie – zon maakt zoveel gelukkiger”. Uit en in de natuur vindt zij haar inspiratiebron. Kleine vaak nietige bloemetjes worden door Tilly groots op het doek neergezet. Door deze uitvergroting ontstaat vervreemding en aan de hand van het indrukwekkend kleurgebruik – wat nooit schreeuwend maar soms zelfs ingetogen is- kan men zien hoe de verhoudingen van haar kleurpalet worden uitgebalanceerd. Ook de verf die zij gebruikt worden in het atelier door haarzelf vervaardigd. De composities worden wel van te voren bedacht maar “a la prima” op het doek aangebracht, er treden dan ook tijdens het schildersproces altijd veranderingen op. Dan weer transparant, grof of gelaagd, maar altijd zeer monumentaal of het nu klein ofwel groot werk betreft.
-->

Wil Lof

Schilderijen van Wil Lof zijn abstracte composities, die door hun figuratie bij velen emoties oproepen. Dat is ook de essentie van haar drijfveer, ze gelooft in kunst als medium om gevoelens van emotie, ontroering en saamhorigheid op een aansprekende en herkenbare manier over te brengen op anderen.

Haar figuratieve schilderijen, uitgevoerd in acryl op canvas, linnen of papier, tonen geabstraheerde vrouwenfiguren, die samenkomen, samenzijn, en weer hun weegs gaan. Soms zijn de kleuren krachtig en geprononceerd, soms ook vaag en lossen de figuren op in de achtergrond. De composities zijn mysterieus en speculatief in de onderlinge relatie van de rudimentaire gestalten, die in hun lichaamstaal primaire gevoelens als liefde, verbondenheid, angst, isolationisme en dergelijke communiceren. In andere werken roepen de beeldvlakken en het lijnenspel visuele beelden op, die de toeschouwer voeren naar versluierde verten. Wil’s abstracties voeren soms zover, dat er geen figureren meer te onderscheiden zijn, maar enkel een spel van rechte of gebogen lijnen. Niet zelden leiden zulke kleurcomposities bij de toeschouwer tot speculatieve verbeelding en interpretatieve inbeelding van het schilderij.

Wil Lof past in haar schilderijen een bijzondere schildertechniek toe. Elk schilderij bevat een gelaagde reeks transparante taferelen, waardoor toon en compositie van de afbeelding wisselt met het invallende dag- of kunstlicht. De daaruit resulterende dynamiek zorgt voor verrassende en spannende wisselingen als dagen en seizoenen verstrijken.

Haar exposities en edities Wil Lof exposeerde te Chania (Kreta), gevolgd door een expositie in Port d’Andratx op Mallorca en deelname aan de 4e Biennale dell’Arte Contemporanea te Florence in 2003. Wil neemt deel aan de Muestra Internacional de Arte Contemporáneo Ciudad de San Sebastián in 2004 en toont haar werk in Barcelona, op de One Art Fair van de Frankfurter Buchmesse en in het Latin American Art Museum van Miami. In latere jaren neem ze deel aan Arte Sevilla (Spanje) en exposeert solo in Chania (Kreta, Griekenland). Exposities in Biarritz en Saint Jean de Luz in Frankrijk volgen. Behalve in de badplaats Saint Jean de Luz exposeerde ze ook in Puerto Banùs en Malaga (Spanje). Haar werk werd ook getoond in Mar del Plata (Argentinië), in Montréal (Canada) En in de afgelopen jaren in Calcutta, New Delhi en Mumbai (India).

Dankzij de inspanningen van “Dutch Luxury Design” zijn tien schilderijen naar het zuiden van Europa verhuisd en worden getoond bij de Timeless Gallery Group in Spanje, Zweden, Polen en de Verenigde Staten. Een selectie is opgenomen in de gedrukte folder “Love & Passion” en in de pdf-uitgave.

Wil Lof is permanent vertegenwoordigd met recent werk bij verscheidene galerieën in Nederland, Duitsland, Griekenland, India, Frankrijk en Spanje. Naast originele abstracte en figuratieve schilderijen brengt ze in eigen regie kunstdrukken (giclées) in gelimiteerde oplage uit van haar schilderijen. Verscheidene uitgevers gaven ook kunstdrukken (fotolitho’s) uit in een ongelimiteerde oplage.

-->

Martin Copier

Martin Copier is in 2005 afgestudeerd aan Academie St. Joost in Breda en werkt sindsdien als zelfstandig kunstenaar.

Zijn werk is gelaagd en je ervaart de rust en het geduld waarmee hij op een ambachtelijke manier zijn werk maakt. Hij suggereert beweging en diepte en maakt gebruik van houtsnede drukken in zijn schilderijen.

Hij bijt zich graag vast in een project of thema. Hij wil het uitdiepen en zich eigen maken, onderzoeken waar de grenzen lopen.

Hij is een kunstenaar die bezieling heeft en onophoudelijk bezig is met creeren. Hij grijpt de vrijheid die je als kunstenaar nodig hebt om te doen wat je voelt, als noodzaak, het onderzoek naar ruimte vanuit een diepe innerlijke overtuiging.

Het is interessant hoe hij de ruimte beinvloedt en binnen deze ruimte een spanningsveld creeert door elementen toe te voegen zoals openingen, lijnen, licht of de in zijn werk zo typerende houtsnede drukken met bewegende figuren.

In zijn werk laat hij zien dat het innemen van ruimte een keuze is, dit geldt ook voor ruimte geven, ruimte delen of ruimte opeisen. zijn werk wordt hiermee een aanmoediging, een bevestiging om je eigen pad te volgen. je wordt in zijn werk gezogen en de kijker komt in een nieuw universum terecht. hij daagt de kijker uit om zich open te stellen voor zijn wereld

-->

Kees van der Velden

De in Renswoude (Ut) geboren Kees van der Velden studeerde grafisch ontwerpen aan de kunstacademie in Arnhem (nu Artez) en doet zijn autonome werk tegelijk met een praktijk als zelfstandig webdesigner. Van der Velden woont en werkt in Zeist. Hij wil in zijn schilderijen een persoonlijke wereld creëren die tegelijk ruimte laat voor een eigen interpretatie bij de kijker. Elk schilderij komt tot stand via een dynamisch proces dat ruimte laat voor het doen van ontdekkingen. Zonder vooropzet en met telkens weer eigen wetten en eisen waarbij de voltooiing van het werk zich aankondigt in een soort eurekamoment.

De werken weerspiegelen zo op een directe wijze de verrassingen die de inspiratie vormen voor Van der Velden. Met een zekere aandacht en een open blik kan de kijker eenzelfde sensatie krijgen wanneer hij of zij na enige ogenblikken een eigen invulling in het werk ontdekt.
-->

Hans Mutsers

“Iconografieën van het landschap”. Zo noem ik mijn schilderijen uitgevoerd in olieverf of gemengde technieken. De picturale, kleurrijke schilderijen verbeelden structuren, vormen en symbolieken, welke direct te maken hebben met de natuur in al zijn verschijningsvormen. Elementen uit de natuur worden objecten en ik schilder ze omdat ik vind dat de betekenis van deze natuurlijke vormen voor mij vele interessante mogelijkheden bieden om het landschap met groot respect voor schilderkunstige tradities, te kunnen schilderen. Het indrukwekkende, poëtische landschap gebouwd door mens en natuur; voor mij onverzadigbaar, daarom blijf ik het schilderen.
-->

Jan Adamse

Jan Adamse geeft expressief vorm aan zijn schilderijen in een eigen manier van werken, waarbij de meerwaarde merkwaardig genoeg ligt in de abstractie d.w.z. het onttrekken van zekere elementen om een nieuwe natuur te maken.

Een schilderij laat zien
Wat er in de geest ontstaat
Een nieuwe wereld en mijn werkelijkheid

Mijn werk wordt vrij als in opdracht uitgevoerd
Zowel voor particulieren en bedrijven, aldus Jan Adamse.

Jan Adamse
Noordelijke kunstenaar
Docent kunst en decoratie
-->

Rinke Baaima

Rinke Baaima is geboren en getogen in Vlaardingen (1955)

Opleidingen:
HTS weg-en waterbouwkunde, diploma.
2,5 jaar ac. v. Beeldende Kunst te Rotterdam.
4,5 jaar ac. v. Bouwkunst te Rotterdam.

Werkt als beeldend kunstenaar, met als disciplines schilderen en beeldhouwen en ontwerpen van interieurs en organische meubelen. Verder werkt hij als freelance beton en staaltekenaar voor verschillende bedrijven. Ik heb een constructieve achtergrond HTS weg- en waterbouwkunde. De HTS bevond zich naast de kunstacademie en dacht: “als ik klaar ben met HTS wil ik naar de kunstacademie”. Dat heb ik ook gedaan, afdeling beeldhouwen (ideeën ontwikkelen). Ik was in die tijd net getrouwd en raakte na een jaar gescheiden, wat tevens het einde was van de kunstacademie, omdat mijn ex vrouw ook op de kunstacademie zat en ik uiteindelijk in de jaren tachtig 7 psychosen in 8 jaar beleefde als gevolg van de scheiding. De kunstacademie heb ik 2 jaar gevolgd, waarna ik vast liep. Ik ben toen iets concreets gaan doen en naar de ac. V. Bouwkunst gegaan (4,5 jaar). In de tussen liggende jaren heb ik me bezig gehouden met schilderen, waarbij kleur en beweging belangrijk voor mij waren. Ik maakte vooral abstracte landschappen met technieken die ik me eigen gemaakt had. Zoals vloeibare acryl opbrengen, waarna ik het plaatselijk föhnde met een verfstripper en daarna afspoelen met water, waardoor er een interessant residu overbleef. Laag over laag werden de schilderijen geverfd, aldus Rinke Baaima.
-->

Mattie Schilders

Het werk van Mattie Schilders gaat over omtrekkende bewegingen, over terreinverkenningen, over het zoeken van uitdagingen en het steeds weer uitzetten van nieuwe trajecten. Men kan het werk van Mattie Schilders tot op zekere hoogte toegankelijk noemen, zolang maar duidelijk is dat het artistieke domein alleen ontsloten kan worden met de juiste instrumenten en attitude. Een ontvankelijke opstelling is een eerste vereiste. In de beeldende kunst kennen we de term: What you see, is what you get. Met andere woorden: het is, wat het is. Voor het werk van Mattie Schilders gaat dat niet op. Het is veel meer dan het oppervlakkig gezien líjkt te zijn. Mattie Schilders laat ons reizen door fictieve werelden van verf. Tijdens het scheppingsproces ontsluit hij een nieuwe werkelijkheid die er nog niet was vóórdat hij die op doek vastlegde. Voor hem geldt dat een pad ontstaat door erop te lopen. Dat pad wordt geëffend dóór verf en mét verf. Zijn schilderijen zijn heel sterk vanuit de materie gedacht. Ze gáán ook over materie: over de basis van schilderkunst: verf op doek, penseelvoering, Over structuur, textuur en het schilderkunstige gebaar, over verfhuid, over de relatie tussen vorm, vlak en kleur, over het proces van schilderen en overschilderen, toevoegen en wegnemen, over orde en over de verstoring daarvan, over minimale ingrepen met maximale gevolgen, over oppervlak en diepte, licht en schaduw, perspectief, over suggestie, concrete waarnemingen en onbestemde toevoegingen, over sporen trekken en ontsporingen veroorzaken, over ruimtelijke dimensies en opbouw van composities. Al die elementen vinden hun oorsprong in pure schilderkunst.. Zijn aanpak is expressief en intuïtief:. Natuurlijk zijn er talloze concrete aanknopingspunten of referenties, maar uiteindelijk raakt zijn kunst daar volledig los van en gaat een eigen leven leiden. Autonoom en onafhankelijk. De kijker wordt heen en weer geslingerd tussen fictie en feiten, tussen droom en daad, tussen schijn en werkelijkheid. De gelaagde schilderijen van Mattie Schilders willen aan den lijve ondergaan worden. Ze zijn fysiek aanwezig en laten je niet los. Ze raken aan oerbeleving maar switchen even soepel naar de actualiteit. Soms zijn ze desolaat en stil, dan weer dynamisch, chaotisch of turbulent. Ze appelleren aan tijdloze en universele waarden, gevoelens en ervaringen, maar zijn tegelijk in alle opzichten persoonlijk, authentiek en eigentijds. Ze openbaren de essentie en het diepste wezen van het landschap. Ze verbinden mythologie met kosmologie, microstructuren met macrowereld. Geïnspireerd door ‘Een kleine geschiedenis van bijna alles’ van auteur Bill Bryson verkennen ze de horizon en de scheiding tussen hemel en aarde. Opzet en handschrift zijn vaak tekenachtig. Er komt een enorme energie vrij en ze veroorzaken bijna vanzelfsprekend chemische reacties. Voor Mattie Schilders is beeldende kunst het meest waardevolle alternatief voor een alledaags leven. Sterker nog: ze is het leven zelf: een perfecte mix van avontuur, euforie en reflectie. In en met zijn schilderijen trotseert hij bijna letterlijk de elementen. Én: hij is ook in staat ze te bespelen. In relatie tot zijn recente werk spreekt Schilders bij voorkeur van ‘landschappelijkheid’ en niet van ‘landschappen’. Zijn schilderijen reflecteren een avontuurlijke reis naar, over en in de aarde.
-->

Lawrence Kwakye

Lawrence Kwakye (1972, Utrecht) maakte zijn eerste schilderij toen hij dertien jaar was en opende daarmee, onbewust, de deur naar zijn artistieke carrière. De befaamde schrijver en illustrator Tomi Ungerer noemde hem in die tijd al een ‘undeniable talent’ en vergeleek hem met de hoofdpersoon in Albert Camus’ roman ‘De Vreemdeling’. Want als zoon van een Ghanese vader en Hongaarse moeder, opgegroeid in Nederland, werd hij voortdurend blootgesteld aan verrassingen en veranderingen in het leven en ontwikkelde daarbij automatisch een ‘contrastrijke’ kijk op de wereld, essentieel voor de magische gelaagdheid in zijn latere werk. Niets is, wat je denkt dat het is.

Na zijn middelbare schooltijd voltooide Lawrence zijn studie ‘Mens en Vrije Tijd’ aan de Design Academy in Eindhoven, waarbij Lidewij Edelkoort koersbepalend is geweest. Onmiskenbaar erfgoed uit die tijd is de functionele en conceptuele inslag van de vele schilderwerken die hij naast zijn baan als ontwerper altijd bleef maken. Tot hij in 2010 het roer omgooide, zich als vrij kunstenaar vestigde en zijn artistieke carrière in een stroomversnelling kwam.

Kwakye’s culturele verscheidenheid, zijn gevoel voor esthetiek, zijn technishe innovatiedrang én zijn fascinatie voor transitie, of ook wel het proces van verandering, zijn duidelijk terug te zien in zijn huidige werk. Het resultaat is toegankelijk, pakt de kijker meteen, maar verleidt hem daarna tot discussie over wat je nu eigenlijk ziet, wel is wat het is. Harmonie tegenover disharmonie. Het beeldend werk van Kwakye blijft communiceren.
-->

Bea Bozon-Esselink

Bea Bozon-Esselink, geboren in Lochem (1969), woonachtig in Rosmalen.

In haar werk speelt de menselijke figuur een belangrijke rol. Silhouetten en sferen worden in een heel eigen stijl weergegeven, door figuratieve en abstracte vormgeving te combineren. Hierdoor ontstaat een versmelting van de mens en zijn omgeving. Hoe gedraagt hij zich als individu, in een groep en in zijn omgeving. Het licht bepaalt voor een groot deel de zichtbaarheid en de sfeer. Door te spelen met verschillende lagen, verf en andere technieken worden deze elementen uitgedrukt in een beeld. Haar onderwerpen komen zowel uit de natuur als van de mensen om haar heen, ze vindt inspiratie in haar directe omgeving.

Alweer een flink aantal jaren geleden heeft zij een carriere switch gemaakt vanuit het bedrijfsleven en de stap gezet richting het beeldend kunstenaarsschap. Na het afronden van een kunst academie, volgt zij nu allerlei masterclasses en cursussen om zich verder te specialiseren (oa in portret en model schilderen) en om zich te ontwikkelen op nieuwe gebieden. Ze maakt vrij werk en ook portretten in opdracht, voorbeelden hiervan zijn te zien op de website.

“Ik vind het fijn als de toeschouwer een mooi moment beleeft bij het kijken naar mijn werk. Of er een snaar wordt geraakt, en welke, dat kan ik niet bepalen maar is aan de kijker zelf. In mijn werk laat ik ruimte voor de toeschouwer om op zoek te gaan in de verschillende lagen en zijn of haar gedachten te laten gaan.”