Jan van den Berg

Jan van den Berg is een kunstenaar die heel sterk gevoelsmatig duiding geeft aan zijn leefomgeving en zijn persoonlijke omstandigheden. Het uitgangspunt voor zijn werken wordt zelden bepaald door een visueel gegeven, of de herinnering eraan, maar is veel eerder gelegen in een reactie op de zichtbare wereld. Het werk roept derhalve geen herinneringen op aan duidelijke voorbeelden, maar toont gebeurtenissen, die in relatie staan tot het individuele gevoelsleven. Immers alle kunst ontstaat in de menselijke geest, het gaat er niet om of een beeld natuurgetrouw is, maar of het doelmatig is. ln samenhang met de reactie op de zichtbare wereld is het werkproces zelf een belangrijke inspiratiebron.