Frans Kokshoorn

Het werk van Frans Kokshoorn kenmerkt zich door een geheel eigen beeldtaal, uitgedrukt in een grote diversiteit van materialen zoals hout, steen, bron, gips of combinaties hiervan. De door hem gehanteerde typerende stijl, aansluitend bij de abstract, figuratieve traditie, geeft zijn werk een eigen, heel herkenbaar karakter. Belangrijkste thema’s in zijn werk zijn menselijke emoties en relaties, religie en spiritualiteit. Zijn kunstwerken, vaak met een knipoog naar de werkelijkheid, staan dichtbij de mens en zijn mede daardoor toegankelijk voor een breed publiek.”