Vasily Tryndyk

Vasily Tryndyk

Beeldend kunstenaar Vasily Tryndyk (1954) werd geboren in Nalchik, op de Kaukasus in de voormalige Sovjet-Unie. Hij verliet zijn land van herkomst om zich te vestigen in Nijmegen, waar hij woont en werkt. Vasily’s eerste leermeester op artistiek gebied is zijn vader Nikolay Tryndyk (1916-1989) in zijn tijd een van toonaangevende kunstenaars in de USSR. Op jeugdige leeftijd treed Vasily in zijn vaders voetsporen: in 1976 studeert hij af aan de Demidovsky Academische Kunst School van Leningrad (nu St.Peterburg). In 1982 wordt hij toegelaten tot de Bond van Kunstenaars in de Sovjet-Unie. In 1989 ontvangt hij ter gelegenheid van een expositie in Moskou een belangrijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan de kunst van zijn land.

Nederland
1991 is een ingrijpend jaar voor de dan 37-jarige Vasily Tryndyk. Als gevolg van de hervormingen in zijn land krijgt hij een grotere bewegingsvrijheid. Die grijpt hij onder andere aan om contacten te leggen in Nederland. Die ervaart hij als zo positief en perspectiefrijk dat hij het aandurft met zijn gezin naar het land van Rembrand te gaan en te proberen hier een vast verblijf te vinden. Dit is hem uiteindelijk gelukt. Met diverse exposities in Nederland wordt hij een bekend kunstenaar. Zijn werk onderscheid zich van andere Oost-Europese  kunstschilders. Op een bij Sotheby’s te Amsterdam gehouden velling ten behoeve van het Russische Rode Kruis worden alle werken van Vasily Tryndyk verkocht.

De artistieke wortels
Vasily kunstzinnige wortels laten zich gemakkelijk kennen. Op originele wijze zet hij de lijn voort van de schilder traditie van voor de Russische Revolutie van 1917. Hij doet dat in een kleurrijke stijl met vormkenmerken van zowel de Russische Constructivisten, van Popova en Lentulov als van realisten als van Marc Chagall. Net als bij de Schilderijen van Chagall vertoont ook zijn werk expressionistische trekjes, die een zekere geestelijke lading of emotie tot uitdrukking brengen. Chagall’s werk ontwikkelt zich in surrealistische richting: een dergelijke tendens is bij verschillende schilderijen van Tryndyk te herkennen in mystieke elementen en in geheel zelf bedachte wezens.

Het impressionisme evolueert vervolgens weer tot vertellingen met dieren als hoofdmotief. Ook de academische kleurstelling in zijn vroegere werk maakt dan plaats voor grijsbruine toon in de overgangsstijl, om geleidelijk via kubistische composities uit te monden in krachtige kleurvlakken. Vasily Tryndyk maakt een heel eigen combinatie van moderne technieken met die van traditionele kleurmengingen. Hij onderscheidt zich  onder meer door de wijze waarop hij het visueel waarneembare naar zijn eigen perceptie een geheel nieuwe verschijningsvorm en dimensie geeft. Hij verlaat de wereld zoals hij die in zijn nieuwe omgeving ervaart In een ontwapenend artistiek idioom.

Een deel van zijn werk waarbij hij zich door zijn woonplaats Nijmegen, haar gemeenschap, geschiedenis en gebouwen laat inspireren is geschilderd in deze toegankelijke stijl. Tryndyk plaats daarbij de mens en diens leefomgeving in een associatief verband met een wonderlijk perspectief. Deze zelfstandige onderdelen ervan staan steeds in een gevoelsmatige relatie met elkaar. De door Tryndyk als mystiek ervaren eenheid van alles, wordt met een eigenaardig soort stippellijnen gevisualiseerd; zij moeten de thematische en energetische samenhangen tot uitdrukking brengen.

De schilderijen van Tryndyk zijn onder andere aangekocht door Russische musea en door particuliere collectioneurs in Duitsland, Canada, de Verenigde Staten, Zuid Korea en Nederland. Verder schildert hij veel in opdracht.

 

Kunstwerken van deze kunstenaar:

000

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Aanmelden voor nieuwsbrief