Mattie Schilders

Mattie Schilders

Het werk van Mattie Schilders gaat over omtrekkende bewegingen, over terreinverkenningen, over het zoeken van uitdagingen en het steeds weer uitzetten van nieuwe trajecten. Men kan het werk van Mattie Schilders tot op zekere hoogte toegankelijk noemen, zolang maar duidelijk is dat het artistieke domein alleen ontsloten kan worden met de juiste instrumenten en attitude. Een ontvankelijke opstelling is een eerste vereiste. In de beeldende kunst kennen we de term: What you see, is what you get. Met andere woorden: het is, wat het is. Voor het werk van Mattie Schilders gaat dat niet op. Het is veel meer dan het oppervlakkig gezien líjkt te zijn. Mattie Schilders laat ons reizen door fictieve werelden van verf. Tijdens het scheppingsproces ontsluit hij een nieuwe werkelijkheid die er nog niet was vóórdat hij die op doek vastlegde. Voor hem geldt dat een pad ontstaat door erop te lopen. Dat pad wordt geëffend dóór verf en mét verf. Zijn schilderijen zijn heel sterk vanuit de materie gedacht. Ze gáán ook over materie: over de basis van schilderkunst: verf op doek, penseelvoering, Over structuur, textuur en het schilderkunstige gebaar, over verfhuid, over de relatie tussen vorm, vlak en kleur, over het proces van schilderen en overschilderen, toevoegen en wegnemen, over orde en over de verstoring daarvan, over minimale ingrepen met maximale gevolgen, over oppervlak en diepte, licht en schaduw, perspectief, over suggestie, concrete waarnemingen en onbestemde toevoegingen, over sporen trekken en ontsporingen veroorzaken, over ruimtelijke dimensies en opbouw van composities. Al die elementen vinden hun oorsprong in pure schilderkunst.. Zijn aanpak is expressief en intuïtief:. Natuurlijk zijn er talloze concrete aanknopingspunten of referenties, maar uiteindelijk raakt zijn kunst daar volledig los van en gaat een eigen leven leiden. Autonoom en onafhankelijk. De kijker wordt heen en weer geslingerd tussen fictie en feiten, tussen droom en daad, tussen schijn en werkelijkheid. De gelaagde schilderijen van Mattie Schilders willen aan den lijve ondergaan worden. Ze zijn fysiek aanwezig en laten je niet los. Ze raken aan oerbeleving maar switchen even soepel naar de actualiteit. Soms zijn ze desolaat en stil, dan weer dynamisch, chaotisch of turbulent. Ze appelleren aan tijdloze en universele waarden, gevoelens en ervaringen, maar zijn tegelijk in alle opzichten persoonlijk, authentiek en eigentijds. Ze openbaren de essentie en het diepste wezen van het landschap. Ze verbinden mythologie met kosmologie, microstructuren met macrowereld. Geïnspireerd door ‘Een kleine geschiedenis van bijna alles’ van auteur Bill Bryson verkennen ze de horizon en de scheiding tussen hemel en aarde. Opzet en handschrift zijn vaak tekenachtig. Er komt een enorme energie vrij en ze veroorzaken bijna vanzelfsprekend chemische reacties. Voor Mattie Schilders is beeldende kunst het meest waardevolle alternatief voor een alledaags leven. Sterker nog: ze is het leven zelf: een perfecte mix van avontuur, euforie en reflectie. In en met zijn schilderijen trotseert hij bijna letterlijk de elementen. Én: hij is ook in staat ze te bespelen. In relatie tot zijn recente werk spreekt Schilders bij voorkeur van ‘landschappelijkheid’ en niet van ‘landschappen’. Zijn schilderijen reflecteren een avontuurlijke reis naar, over en in de aarde.

Kunstwerken van deze kunstenaar:

000

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Aanmelden voor nieuwsbrief

X