Tjikkie Kreuger

In het werk van de Nederlandse kunstenares Tjikkie Kreuger staat de mens centraal. In haar vorm streeft zij echter niet naar een realistische weergave van dit thema, maar accentueert ze met een groot gevoel voor harmonie en proporties de voor haar belangrijke kenmerken.

De lijnen van haar beelden zijn langgerekt. De subtiel vormgegeven hoofden doen denken aan prachtige Afrikaanse volkeren als de Nubiërs en Maasaï, terwijl hun typische modellering eveneens sterke herinneringen oproept aan afbeeldingen uit Egypte. Haar Wachters, Priesters en Mummies leggen een associatieve binding met Egypte ten tijde van de farao’s.