Talitha Schiffer

Wat ooit begon met een studie architectuur, ontwikkelde langzaam door tot een carrière in de beeldende kunst. Talitha Schiffer is al sinds haar jeugd gefascineerd door ruimte en ruimtebeleving en heeft deze op vele manieren onderzocht. Al filosoferend over ruimtelijkheid in de breedste zin begeeft zij zich graag in het overgangsgebied tussen architectuur en beeldende kunst. Ergens tussen de controle van de architectonische designgedachte en de fantasofie van de kunsten gaat zij op zoek naar nieuw ruimtelijk inzicht en betekenis. Haar zoektocht mondde onder andere uit in een unieke beeldende techniek die nog immer in ontwikkeling is. Haar creatief proces wordt deels bepaald door een complexe methodische aanpak welke ontstaan is uit de wens beelden in lucht te kunnen maken. Dat is ook werkelijk wat ze doet. Alle werken zijn door Talitha gespaard uit massa en daarna gegoten in diverse materialen.’ Het ruimtelijk werk ontstaat op een plek waar ik leegte creëer. Ik geef ruimte opdat het werk kan ontstaan. Het ontstaansproces zelf is autonoom en gaat haar eigen weg. ‘Art takes it’s course’ zogezegd. Samen met het publiek kan ik als kunstenaar alleen maar toekijken en het werk leren respecteren. Het beeld geeft op onafhankelijke wijze invulling aan dat wat er ooit was. Of aan dat wat niet was?’ aldus Schiffer

Als vanzelf komen uit het proces steeds nieuwe thema’s aan de orde. Voorbeeld hiervan is het samenkomen van schijnbare tegenstellingen en de afwezigheid van een helder overgangspunt van de een in de ander. Wanneer wordt de onderkant van een munt immers de bovenkant? Een ander voorbeeld is de omgang met toeval, verwachting en het sturen richting ongeluk. De rafelranden van een perfecte intentie zijn inspirerend en een metafoor voor het leven zelf. De perfecte intentie in Talitha’s beeldend werk is het koesteren van creatie, het op gang brengen en houden van proces en al doende metaforische voorbeelden te vormen van de manier waarop leven leeft. Niets meer en niets minder. De fysieke beelden zijn de resultante van een betekenisvol proces. Naast autonoom kunstenaar geeft Talitha les en ontwikkelt zij als cultureel ondernemer uiteenlopende concepten die vaak verband houden met kunstbeleving en creativiteitsontwikkeling.