Mieke van den Hoogen

Al sinds de vroegste jeugd van Mieke van den Hoogen speelt creativiteit een belangrijke rol. Na verschillende opleidingen en cursussen is ze helemaal in de ban van de klei geraakt.

Voor haar een perfect materiaal om haarzelf te kunnen uiten. ‘Het werken met een puur materiaal waarmee ik vorm kan geven ligt mij goed’, aldus van den Hoogen zelf.

Ronde vormen hebben haar voorkeur, voornamelijk met ‘de vrouw’ als thema. Dit in de ruimste zin van het woord. De vrouw is op velerlei gebied een geweldige inspiratiebron voor haar.

De eigenschappen van vrouwen, hun mogelijkheden en onmogelijkheden maar ook hun stemmingen, vormen en houdingen probeert van den Hoogen in haar werk te laten zien.