Michiel Deylius

De kunstenaar aan het woord: “Zowel in mijn hier getoonde autonome werk als in mijn opdrachten in de gedenksfeer, werk ik in toenemende mate met tekst. Poëzie is voor mij een grote inspiratiebron. De associaties die bij mij opkomen leiden tot beelden, waarin ik soms (delen van) de tekst weergeef. Daarnaast ben ik geboeid door zout, zo basaal voor het leven. Ik maak beelden uit zout en gebruik de poëtische uitdrukkingskracht van zoutkorsten. Sinds mijn kennismaking met het letterhakken ben ik gefascineerd door de schoonheid en de toepassings-mogelijkheden van de ambachtelijk, met de hand, gehakte letter. Zowel de lettervorm als de steensoort waarmee gewerkt wordt, bieden vele mogelijkheden om uitdrukking te geven aan de boodschap die je wilt uitdragen, of dit nu een dichtregel, een naambordje of een gevelsteen is. “