Michel Janssens

Albert Van Wiemeersch schreef ooit m.b.t. het oeuvre van Michel Janssens:

‘In de actuele stromingen en tendensen pogen kunstenaars nieuwe vormen te ontwikkelen door het toepassen van allerlei exceptionele materialen: zij voelen zich niet meer gebonden door conventionele technieken. Bij de hedendaagse beeldhouwers die niet willen breken met het gebruik van de traditionele materie en blijven geloven in de grote betekenis en kracht van het metier bij het ontstaansproces van een driedimensionaal kunstwerk, neemt Michel Janssens een uitmuntende plaats in.

Met een eigen surreële verbeelding en geraffineerde expressie geeft hij in koper en ijzer, soms gecompleteerd met een objet trouvé, gestalte aan fascinerende wezens waarin de menselijke figuur steeds centraal staat.

Zijn sculpturen worden gekenmerkt door een specifiek realisme met symbolische trekken,door monumentaliteit zowel in het kleine als in het grote. Ze zijn evenzeer bewogen als ironisch streng en sierlijk, uitdagend en speels. Zijn persoonlijke variante vormenrijkdom en bewonderenswaardig improvisatievermogen gecombineerd met een uitgesproken kennis van problematische materies en technische vaardigheid onttrekken hem aan allerlei stijlloze invloeden en daarom is het niet relevant naar gelijkenissen te zoeken. Wel kunnen we verwijzen naar de wereld van Bosch en voel je hier en daar de polsslag van een grillige barokke beleving.

Michel Janssens bleef met zijn volkomen eigentijdse zeggingskracht en vernieuwde visuele opvattingen de fundamentele uitgangspunten van de klassieke beeldhouwkunst trouw, waardoor hij een betekenisvolle plaats in de plastische kunstwereld demonstreert…’