Martha Waijop

Sinds enige tijd tonen de plastieken van Martha Waijop twee figuren die op elkaar betrokken zijn. ´Suggestie voor Twee´ heeft zij het merendeel van deze bronzen getiteld. Hoewel in haar persoonlijke belevingswereld het individu nog immer een centrale plaats inneemt, beschouwt zij het toelaten van een tweede persoon in iemands gevoelswereld als een teken van vertrouwen en intimiteit. Het is dat vertrouwen van de twee-eenheid die zij in deze beelden tot uitdrukking heeft willen brengen. Vanuit haar opleiding, haar inspiratiebronnen, haar kennis van de anatomie en van ruimtewerking, maar bovenal vanuit haarzelf geeft zij op expressionistische wijze vorm aan dat wat zij wezenlijk acht: de emotionele kracht van de lichaamstaal. Daar waar de kunstenares aan de essentie van het menselijke raakt, verleent dat haar plastieken een tijdloos karakter.