Margarita Pueva

Pueva is al jarenlang één van de meest beroemde kunstenaressen van Bulgarije. Haar werken zijn in een groot aantal landen geëxposeerd. Van Japan tot het Vaticaan. In musea en in galerieën. Zij is bekend geworden met haar sculpturen, maar de laatste tijd timmert zij ook met haar schilderijen behoorlijk aan de weg.

Margarita maakt vooral sculpturen in brons en beschildert hout. Soms ook combineert zij beide materialen in haar beelden waarbij ze gevoelige vrouwfiguren weergeeft. De vrouwen lijken zich dan van hun omgeving af te sluiten. Ondanks hun introverte karakter hebben zij tevens een zichtbare kwetsbaarheid over zich. De sereniteit die van hen uitgaat, doet denken aan heiligen zoals zij zijn afgebeeld op oude iconen.

Een associatie met primitieve maskers dringt zich eveneens op. Een grote interesse in de primitieve kunst van Afrika en in de middeleeuwse religieuze beeldhouwkunst, ligt hieraan ten grondslag. Door verwijzingen naar historische kunstvormen te integreren in haar eigentijdse werk, toont Pueva zich betrokken bij de kunsthistorische context waarbinnen zij opereert.

In haar schilderijen verbindt zij vaak het werkelijke met het onwerkelijke. Haar schilderijen zijn dan ook merendeels surrealistisch van aard. Ook met haar schilderijen blijft ze de toeschouwer verbazen en laat hem tegelijkertijd nadenkend achter. Zo dromend en scheppend van allerlei werelden, die zich ergens achter de starre realiteit bevinden, laat zij ons de vraag stellen: wat is werkelijkheid, wat is de fantasie en waar is de grens tussen die twee werelden?