Joop Houthuijzen

Joop Houthuijzen geboren op 24-11-1943 in Haarlem.
Nadat Joop Houthuijzen jarenlang als onderhoudstechnicus gewerkt heeft, beoefend hij het beeldhouwen sinds 1988 beroepshalve. Weliswaar bezat Joop al een grote bewondering voor beelden en beeldhouwers, maar het vak beeldhouwen ontdekte hij eigenlijk min of meer tijdens een door hem gevolgde cursus tekenen bij de Famous Artist School te Amsterdam. In beeldhouwen is Houthuijzen verder gegaan, het vak heeft hij zichzelf eigen gemaakt. Eigenlijk is beeldhouwen niet het goede woord, immers dat veronderstelt het houwen en hakken in steen en dat is bij hem niet het geval. Joop is meer een beeldenmaker.

Na een beginperiode met figuratieve beelden in klei ontwikkelde Houthuijzen zich steeds meer tot het maken van plastieken, waarin figuratieve vormelementen worden afgewisseld door meer abstracte vormelementen. De beelden worden volgens de a cire perdue methode in brons gegoten. Door het brons te behandelen met verschillende zuren worden diverse patina’s verkregen, hetgeen een zeer mooi resultaat geeft: goudbruine, blauwgroenen en zwarte tinten.

Zijn geliefkoosde thema is de vrouw. Houthuijzen maakt plastieken met de vrouw in een pose die wordt aangenomen bij een meer verstandelijke activiteit, daartegenover beelden die meer aan het gevoelsleven refereren. Van de figuratieve vorm worden delen geabstraheerd en verzelfstandigd tot decoratieve elementen. Op deze wijze ontstaat langs een natuurlijke weg een ontwikkeling van figuratie naar abstractie. Bovendien bevinden beide zich in de beelden in een goed evenwicht. Wij zien een vrouwenfiguur of een deel daarvan en wij zien een meer abstracte, symbolische weergave van een facet, een glimp van het onbenoembaar vrouwelijke.

De meer recente ontwikkeling in zijn beelden laat zien, dat er op meer poëtische wijze bezig genomen wordt van de ruimte. Het is niet meer een beeld in de ruimte of omgeven door de ruimte. Ruimte en ruimtelijkheid zijn nadrukkelijk een onderdeel van het beeld geworden.