Jet van Zijl

In haar vrij werk concentreert zij zich het liefst op essenties. De beelden van Jet van Zijl zijn direct. Zij worden gekenmerkt door een eigen vormtaal die verder gaat dan het figuratieve. Aan de ene kant zijn ze klassiek in de sobere belijning en afwerking. Aan de andere kant eigentijds in gevoeligheid en oorspronkelijke verbeelding. Maar door deze concentratie en eigenheid spreken ze direct aan.

In haar serie van twaalf meisjes ligt het accent op lichaamstaal. De strakke driehoekige gezichten van de meisjes hebben een sterke natuurlijke zeggingskracht, juist doordat houding en gezicht teruggebracht zijn tot essenties.

Het idee om te communiceren via lichaamstaal is verder doorgetrokken in de nieuwe beeldenserie Handelingen. Een serie bronzen beelden, waarin het hoofd niet verder is geabstraheerd, maar volledig is verdwenen. “Haar nieuwe beelden zijn complete mensfiguren, waarvan het onderlijf overgaat in een hand. Een overgang die zo vanzelfsprekend en natuurlijk overkomt dat je,een hoofd of armen helemaal niet mist.

Deze “handelingen”, zijn te plaatsen in de klassieke traditie van centauren, sfinxen en andere mythische wezens. Alleen deze “handelingen” zijn voor de volle honderd procent menselijk. Ze komen niet op je over als iets vreemds of bedachts. Ze geven je de indruk dat je naar reële eigentijdse mensen kijkt, terwijl deze “handelingen” dat toch duidelijk niet zijn. Het zijn figuren die duidelijk een gevoel of een emotie representeren.”