Huub Biezemans

Een grote interesse in de evolutie van de mens is de rode draad, die je steeds weer in mijn werk tegenkomt. En met name die oerkrachten die deze evolutie op gang gebracht hebben en in stand houden. Dit gaat gepaard met een hang naar romantiek en mystiek en vaak voel ik mij sterk sociaal bewogen. Vooral deze drie aspekten komen thematies in mijn werk voor. Nu eens ligt het accent op sociale bewogenheid en staat de mens centraal in al zijn kwetsbaarheid. Dan weer ligt het accent op mystiek en staat de overlevering centraal d.m.v. mythen, legenden en sagen. De vraag : “Wie ben ik en waar kom ik vandaan?”, blijft mij intrigeren. Romantiek vindt haar neerslag in een interesse in bestaande en al verdwenen cultuurvolkeren met zijn gebruiken en rituelen.