Felieke van der Leest

Felieke van der Leest is a Dutch jewellery artist, living and working in Norway. She makes wearable sculptures combining textile techniques, precious metals and plastic toy animals. Splendidly crafted, mostly quite wearable but never without a story. With striking clothing and accessories, Van der Leest’s animal jewels acquire a new identity and comment on human nature and behaviour. Sometimes sharply critical but usually with a generous smile.

Felieke van der Leest is een Nederlandse sieraadkunstenaar die woont en werkt in Noorwegen. Zij maakt draagbare sculpturen door textiele technieken, edele metalen en plastic speelgoed beesten te combineren. Prachtig uitgevoerd, veelal goed draagbaar maar nooit zonder verhaal. Met opvallende kleding en accessoires krijgen de diersieraden van Van der Leest een nieuwe identiteit en becommentariëren zij menselijk gedrag en karakter. Soms op het scherpst van de snede maar meestal met een genereuze lach.