Dutch Painter Geurt Ouwerkerk

Wie zijn werk gevolgd heeft zal onmiddellijk zien hoe sterk de schilderijen zijn waaraan hij het laatste jaar heeft gewerkt. De sfeer en zeggingskracht roepen zo een spanning op dat je blijft kijken. De gesuggereerde leegte dwingt tot fantaseren. De zielenroerselen van de kunstenaar en de daaruit ontstane emotie is subliem weergegeven, maar laat niemand te dichtbij komen, hetgeen het werk dubbel zo interessant maakt.