Diny Hardesmeets

De huidige beelden van Diny Hardesmeets zijn voornamelijk abstact. Haar streven is er op gericht om bij de toeschouwer de verbeelding aan het werk te zetten. Haar beelden hebben door haar persoonlijke visie, gevoelens en levenservaringen, hun eigen vormgeving. Bij haar meest recente werken zijn haar sculpturen opgebouwd uit verschillende onderdelen en maakt ze gebruik van diverse materialen. Hierbij is de kunstenares constant op zoek naar de juiste samenhang van de verschillende delen in het werk. Vaak zoekt ze de combinatie van metaal of glas met klei, wat een extra dimensie geeft aan haar ruimtelijke keramische objecten. Haar beelden zijn namelijk zodanig geglazuurd en op kleur gebracht, dat ook het materiaalgebruik een harmonische sfeer oproept. Op deze manier wordt een extra dimensie toegevoegd aan het toch al boeiende en veelbelovernde werk van Diny Hardesmeets.