Dinie Nomden

In haar huidige werk worden schilderen en beeldhouwen, in een zeer persoonlijk handschrift, in de vorm van panelen en ruimtelijke objecten op subtiele wijze met elkaar verbonden. Bronnen van inspiratie zijn oude en verre culturen, de levensgeschiedenis van onze aarde en in de natuur voorkomende bijzondere vormen en structuren. In Efeze (Turkije) werd zij direct gefascineerd door de rijen marmeren zuilen met hun karakteristieke structuren. In haar werk tracht ze met name het element van herhaling nadrukkelijk te implementeren. Dit gebeurde aanvankelijk met toepassing van gemengde techniek in “gewone” schilderijen. Echter, door de speciale vormgeving in lange panelen (210 cm) ontstaat een beeld, dat in haar optiek erg dicht komt te liggen bij de rijen marmeren zuilen in Efeze. Ook reizen naar ondermeer Azië hebben een schat aan inspiratie bezorgd. De rust die men ervaart door de wijze van leven van de plaatselijke bevolkingen, die hun vertaling vinden in een tempelcomplex of Kraton, vormen voor haar beelden, die na innerlijke verwerking op een later tijdstip in haar atelier verder uitgewerkt worden. Door eeuwenlange inwerking van de elementen ontstaan in het marmer haarscheurtjes. Het samenspel van de karakteristieke tekening van oud marmer en het speelse element van de ontstane haarscheurtjes vormen een natuurlijke structuur, die is gekozen als uitgangspunt voor de panelen en ruimtelijke objecten. Uitgaande van het oorspronkelijke beeld van marmer, vindt door schaalvergroting als het ware een transformatie plaats naar een nieuwe illusionistische werkelijkheid. De beleving van het “schilderbeeld” is soms bijna mystiek te noemen, de verbeelding van de toeschouwer wordt er zeer beslist door geprikkeld.